صفحه اصلی |
مروری بر گذشته (ایران دکتر)
آموزش ایجاد روابط با اطفال
چگونه با کودک رفتار کنیم و چه اصول و شیوه تربیتی مناسب تر از بقیه است و والدین چه نوع برخوردی در مقابل فرزندشان باید داشته باشند. هریک از شما خبرهای تکان دهنده ای را در روزنامه هاو یا از سایر رسانه ها درباره ی مشکلات و مسایل کودکان و نوجوانان خوانده یاشنیده اید . به نظرشما علت چیست ؟ ـ عدم آگاهی دست اندرکاران تعلیم و تربیت نسبت به نقش و وظایف خود ؟ ـ عدم توجه به روان شناسی کودک ؟‌ ـ تکرارکورکورانه روش های تربیتی نادرست ؟ ـ عدم توجه به روش های برقراری رابطه انسانی ؟ محیط مطلوب پس از زمینه ی مناسب وراثتی , مهمترین و ضروری ترین نیاز برای رشد یک انسان محسوب می شود.

اگر ما در نقش ” معلم ـ مربی“ توانستیم خود را بسازیم و با کودک درست رفتار کنیم , کودک هم درست رفتار می کند .(انعکاس رفتار)* دراین راستا میان کودک و مربی باید فضایی انسانی ،صمیمانه و صادقانه بوجود آورد و سعی کرد به طور عملی و عینی یک الگو و سرمشق مطلوب برای کودک بود. آنچنان که طبق ضرب المثل معروف : ” دوصدگفته چو نیم کردار نیست .“ کودک بیشترین اثر را از اعمال و کردار ما می پذیرد تا گفتار ما .

سخن از آموزش اصول برقراری ارتباط انسانی ،بهداشت روانی،پیشگیری و ساختن انسان ها است . با آغاز دوره ی آموزش رسمی ، حساس ترین ایام یک دانش آموز در محیط آموزشگاه سپری می شود . از این رو قابل تعجب نیست که ریشه ی اکثر مشکلات رفتاری و ناهنجاری های عاطفی ,‌اجتماعی و روانی را باید در همین محیط جستجو کرد. خشونت و پرخاشگری ، ناسزاگویی ،فرار از مدرسه ،افت تحصیلی ،ترک تحصیل ،اعتیاد و نظایر آن جلوه هایی از عدم برقراری ارتباط درست با کودکان و نوجوانان است .

زمانی که با یک پدیده ـ ی رفتاری روبه رو می شویم , شایسته است سه مرحله را طی کنیم : ۱) شناسایی کامل و همه جانبه ی آن پدیده ی رفتاری (‌جلوگیری از جزیی نگری ) ۲) توجه به ریشه یابی و علت یابی رفتار ( طرح چراها) ۳) اندیشیدن به راه یابی ( چه باید کرد ؟‌ چه راه حلی ؟‌ چه اقدامی ؟ و … حال باید کودک و نوجوان را باور نمود و اوراپذیرفت . داشتن یک رابطه ی خوب و انسانی مقدماتی ترین و ضروری ترین مرحله ی کار با کودک یا نوجوان است . ● انعکاس رفتار ▪ کودکان چگونه رفتار می کنند ؟ همانطور که با آنها رفتار می شود . ـ اگر سلوک و رفتار با کودک همراه با نام خدا و یاد خداباشد ،کودک خداشناسی را می آموزد .

ـ‌اگر سلوک و رفتار با کودک همراه درستی و صداقت باشد ، کودک درستکاری و راستگویی را می آموزد . ـ اگر سلوک و رفتار با کودک همراه با بردباری و تحمل باشد ، کودک صبر و استقامت را می آموزد . ـ اگر سلوک و رفتار با کودک همراه عدالت و مساوات باشد ، کودک عدالت خواهی را می آموزد . ـ اگر به رفتارهای درست کودک توجه شود یا پاداش داده شود ،فردی قدرشناس بار می آید .

ـ ‌اگر سلوک و رفتار با کودک همراه دشمنی و خصومت باشد،کودک عنادورزی و کینه توزی را می آموزد . ـ‌ و …. - ● اهمیت و ضرورت برقراری رابطه ی انسانی داشتن رابطه ی انسانی و درست , با کودک و نوجوان ,‌حیاتی ترین مرحله ی کار و اثربخش ترین عامل موفقیت در تعلیم و تربیت او محسوب می شود . رابطه ی انسانی موفق , رابطه ای است که تغییرات مطلوب را در فرد ایجاد می کند و بین دونفر تفاهم لازم را بوجود می آورد .

نخست شما با کودک رابطه برقرار می کنید و سپس تعلیم و تربیت او آغاز می شود . زمانی که از رابطه یا ارتباط صحبت می شود , سخن از ارتباط دو انسان است که بطور متقابل و دوجانبه بایکدیگر رابطه دارند . منظور ازارتباط این است که مربیان و معلمان احساسات ,‌انتظارات و ‌نگرش های خود نسبت به دانش آموزان را بیان می کنند و به طور متقابل احساسات , انتظارات و نگرش های او را درک می کنند و مورد توجه قرار می دهند . بنابراین اگر رابطه ” مربی ـ معلم “ با دانش آموز نادرست است ,‌قبل از هرگونه اقدامی باید ریشه یابی کنیم .

چرا؟ کودکی که با او رابطه ی انسانی ,‌رفاقت و دوستی برقرار شده است ، احساس امنیت روانی،اعتماد به نفس و پذیرش می کند . ‌از این رو مهارت برقراری ارتباط ، رابطه ی انسانی با انسان دیگر است .migna.ir بنابراین : برقراری رابطه انسانی با کودک ، ضروری ترین و حیاتی ترین مرحله ی تعلیم و تربیت به شمار می آید و بدانید که نوجوان امروز ، کودک دیروز و جوان فردا است .

- - ● اصول برقراری ارتباط : ۱) اصل دانایی ۲) اصل آموزش پذیری و تربیت پذیری ۳) اصل آشناسازی با واقعیت ها ۴) اصل اعتدال ۵) اصل اغماض و انعطاف پذیری ۶) اصل الگوپذیری و تقلید ۷) اصل اهمیت بازی ۸) اصل ایجاد امنیت روانی ۹) اصل برخورد مثبت و مثبت فکر کردن ۱۰) اصل برقراری ارتباط عاطفی و کلامی ۱۱) اصل پاسخگویی به پرسش های کودک و نوجوان ۱۲) اصل پذیرش و احترام متقابل ۱۳) اصل پرهیز از برچسب زدن و پیش داوری ۱۴) اصل پرهیز از خجالت دادن و سرزنش کردن ۱۵) اصل پرهیز از دستور دادن و تهدید کردن ۱۶) اصل پرهیز از مشاجره ۱۷) اصل تشویق و تایید کردن ۱۸) اصل تعدیل انتظارها باتوانایی های کودک و نوجوان ۱۹) اصل توجه به تفاوت ها و شباهت های فردی ۲۰) اصل توجه به نیازهای همه جانبه ۲۱) اصل ثبات عاطفی ۲۲) اصل خود تصمیم گیری و مشارکت ۲۳) اصل خودشناسی ۲۴) اصل خودنمایی مطلوب و ابراز وجود ۲۵) اصل رازداری ۲۶) اصل شناخت و آگاهی ۲۷) اصل شکیبایی و بردباری ۲۸) اصل صداقت و اعتماد ۲۹) اصل عامل بودن و عمل گرایی ۳۰) اصل قاطع و جدی بودن ۳۱) اصل محبت ۳۲) اصل مستقل سازی ۳۳) اصل مسوولیت پذیری ۳۴) اصل مهار احساسات ۳۵) اصل هماهنگی عاملان تربیت - ● سخن آخر سخن آخر این که هیچگاه از یاد خدا غافل نشوید و بدانید که کودک امانت الهی نزد شما است و شما موظف هستید از این امانت الهی به بهترین وجه مراقبت و نگهداری کنید . درارتباط با کودک همواره باید خداوند متعال را ناظر و حاضر دانست و درگفتار و رفتار این اعتقاد را باید نشان داد . ( اصل خدامحوری ) از سوی دیگر باید عاشق بود و کودک را دوست داشت . - دریک کلام باید : باکودک و نوجوان رفیق بود و با او براساس رفق و مدارا رفتار کرد .

معلمان و مربیان و مدیران موفق کسانی هستند که با اطرافیان خود رابطه انسانی برقرار می کنند و همواره توکلشان به خدا است و از حضرت دوست یاری می جویند .     اعتیادافت تحصیلیبرقراری رابطه انسانی با کودکترک تحصیلخشونت و پرخاشگریرابطه ی انسانی و درست با کودک و نوجوانفرار از مدرسهمشکلات و مسایل کودکان و نوجوانانناسزاگویی کودکان