صفحه اصلی |
مروری بر گذشته (ایران دکتر)
تشخیص علت ،بهترین راه درمان این نوع عفونت
 احساس ناراحتی هنگام ادرار کردن،سوزش، قلقلک مجرای ادرار، درد در انتهای ادرار کردن و درد در ناحیه استخوان عانه یا زیر شکم اولین علامت عفونت ادراری در بانوان هستند. مقصودی گفت: نکته مهم در درمان عفونت ادراری پیدا کردن علت عفونت است چرا که دادن آنتی بیوتیک بدون پیدا نکردن علت کمکی به درمان عفونت ادراری نمی‌کند. دکتر ربابه مقصودی متخصص اورولوژی و فلوشیپ اندویورولوژی  گفت: عفونت ادرای در تمام سنین در خانم‌ها دیده می شود و در زنان به دلیل آناتومی بدنشان بیشتر شایع است باید توجه داشت یک بار ابتلا به عفونت ادراری مسئله‌ساز نیست اما تکرار ابتلا به عفونت مشکل‌ساز است.

وی با بیان اینکه علائم عفونت ادراری تکرر ادرار و سوزش ادراری است، افزود: برای درمان باید علت زمینه‌ای برطرف شود و تا زمانی که علت عفونت برطرف نشود درمان موفق نخواهد شد. مقصودی ادامه داد: اگر بررسی‌های آزمایشگاهی و پاراکلینیکی علت ابتلا را نشان نداد علت ابتلا را حساس بودن فرد در مقابل عفونت و ضعف سیستم ایمنی عنوان می‌کنیم. وی تصریح کرد: خانمی که مبتلا به عفونت ادراری شده و علت آن مشخص است علت را درمان و آنتی بیوتیک مربوطه را تجویز می‌کنیم اما اگر علت نامشخص باشد یک سال فرد آنتی بیوتیک ضعیف با دوز کم مصرف می‌کنند. تکرر ادراردرمان عفونت ادراریسوزش ادراریضعف سیستم ایمنیعلائم عفونت ادراریعلت عفونت ادراری اخبار پزشکی , بیماری ها