صفحه اصلی |
مروری بر گذشته (ایران دکتر)
ناصرخسرو تنها محل عرضه داروهاي غيرمجازاست
در حال حاضر اکثریت قریب به اتفاق داروهای تجویز شده توسط پزشکان در داروخانه های سراسر کشور موجود است. در پی اظهارات یکی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مبنی بر این که «مشکل دارو حل نشده و ناصر خسرو هنوز امید تهیه داروست» وزارت بهداشت در ادامه این توضیح افزود: ناصر خسرو و اماکنی نظیر آن، تنها محل عرضه داروهایی است که نه به علت کمبود، بلکه به سبب استفاده های غیرمجاز چاره ای جز حضور در اماکن عرضه غیرقانونی دارو ندارند. داروهایی مثل مخدرها، هورمون های غیر مجاز، داروهای سقط جنین و دوپینگ و نیز داروهای قاچاق و تقلبی از جمله مواردی هستند که دراین محیطها یافت می شود.

لازم به ذکر است، همواره توصیه وزارت بهداشت، تهیه دارو از اماکن مجاز و تحت نظارت دائمی این وزارتخانه می باشد. داروها