صفحه اصلی |
مروری بر گذشته (ایران دکتر)
تمایل جنسی کم مرد مقاله و خبر
آیا تمایل جنسی زنان از مردان کمتر است؟ سوالی است که برای بسیاری بی پاسخ مانده است. هیچ دلیل و مدرکی دال بر اینکه تمایلات جنسی زنان از مردان کمتر باشد وجود ندارد. تمایلات جنسی امری فردی است و مفهوم این امر آن است که برخی افراد صرفنظر از جنسیت دارای تمایلات جنسی قوی تر یا ضعیف تر هستند. ضمناً نیاز به رابطه جنسی برای یک فرد در دوران های مختلف متفاوت است و به عوامل مختلفی از جمله دوره عادت ماهانه، عاشق بودن، وضعیت خانوادگی، نگرانی، فشار عصبی و خستگی بستگی دارد.   به گزارش مجله پزشکی ایران دکتر، چنانچه مردان بنظر مشتاق تر می آیند می تواند به این امر بستگی داشته باشد که تمایلات جنسی مردان بیشتر پذیرفته شده و از این رو مردان خیلی زود فرا می گیرند که به این گونه تمایلات خود توجه کرده و آنرا ابراز کنند. زنانی که تمایلات جنسی خود را دنبال کرده اند اغلب به عنوان بی بند و بار، بیمار یا خطرناک انگاشته شده اند.

بنابراین عجیب نیست که زنان تمایلات خود را هم در خود و هم در نظر دیگران سرکوب کرده و انکار می کنند. تمایل جنسیتمایل جنسی زنانتمایل جنسی مردانتمایلان جنسی جنسی


چه میزان در زمینه سادیسم جنسی اطلاع دارید و افردی که به ایین عارضه دچارند چه کارهای درمانی باید انجام دهند گاهی اوقات خانم ها از خشونت همسرشان در رابطه جنسی گله مند هستند و گاهی این خشونتها تا حدی بوده که باعث اسیب جدی شده است ، لذا تمایل به رابطه جنسی خشن جزء خواسته های مشروع تلقی نمیشود. علت تمایل به خشونت در رابطه جنسی از نوع مازوخیزم (خودآزاری جنسی) معمولا فردی که از آسیب فیزیکی  و تحقیر شدن در رابطه جنسی احساس لذت میکند ، این تمایل از دوران کودکی و بلوغ وی شکل گرفته دانشمندان بر این عقیده اند که افرادی که در مراحل رشد خود در خانواده تحقیر شده اند یا نادیده گرفته شده اند این رویه را نیز در ارتباط جنسی ادامه میدهد و در خیالپردازیهای جنسی خود از رابطه جنسی خشن احساس رضایتمندی می کنند. برخی از تخیلات جنسی افراد مبتلا به مازوخیسم جنسی – تحقیر شدن حین رابطه جنسی علائم : لذت بردن از مورد فحاشی قرار گرفتن از الفلظ رکیک در رابطه جنسی – بسته شدن دستان و پاها و مورد آزار فیزیکی قرار گرفتن علائم : خودداری از برقراری رابطه جنسی تا زمانی که به اجبار همراه باشد – رابطه جنسی بدون ملایمت روحی علائم : عدم تمایل به معاشقه و پیشنوازی در رابطه – مورد تجاوز قرار گرفتن یا رابطه جنسی به اجبار و تمایل به رابطه جنسی همزمان علائم : خودداری از برقراری رابطه جنسی تا زمانی که به اجبار همراه باشد برخی تمایلات دیگر که نمیتوانیم مطرح نمائیم چرا که میتواند باعث ایجاد برانگیختگی در افراد مبتلا به این اختلال باشد. علت تمایل به خشونت در رابطه جنسی در افراد مبتلا به سادیسم جنسی ( لذت از آزار دادن فرد مقابل ) معمولا افرادی که مورد خشونت جنسی ( تجاوز جنسی ) قرار گرفته اند یا شاهد صحنه هایی از این قبیل بوده اند  حس انتقام جوئی در آنها منجر به آن می شود به رابطه جنسی خشن تمایل پیدا کنند ، اما بدان معنا نیست همه افرادی که چنین تمایلی دارند لزوما مورد تجاوز قرار گرفته اند چرا که عواملی نظیر پورنوگرافی ، تنوع گرائی ، رابطه با افراد مختلف نیز میتواند زمینه ساز چنین میلی در افراد شود. برخی از تخیلات جنسی افراد مبتلا به سادیسم جنسی – میل به خشونت – میل به ارتباط های چند گانه – میل به سوزاندن و آسیب به اندامهای جنسی مفعول – میل به آزار کودکان برخی نشانه های این افراد برقراری روابط جنسی با افراد متعدد و آسیب رساندن فیزیکی به آنها ، عدم تمایل به معاشقه و پیشنوازی، اعتیاد به پورنوگرافی هر چه فرد مفعول بیشتر احساس نارضایتی از درد و آسب وارده کند ، این افراد بیشتر احساس رضایتمندی میکنند و لذت بیشتری میبرند. درمان مبتلایان به سادیسم و مازوخیسم جنسی مبتلایان به این اختلال میتوانند با مراجعه به مراکزمشاوره  درمانی رفتارهای جنسی با کمک روان درمانی بینش مدار یا شرطی سازی انزجاری نسبت به درمان اقدام نمایند در این بین همسر نقش مهمی ایفا میکند.

تنظیم خانواده افراد مبتلا به سادیسم جنسیتخیلات جنسیخشونت در رابطه جنسیخودآزاری جنسیسادیسم و مازوخیسم جنسیمازوخیسم جنسی جنسی