صفحه اصلی |
استرس و اضطراب کروناویروس و راه های مقابله با آن
اضطراب شما  از چه جنسی است ؟ آیا نوع اضطراب خودتان را می شناسید؟ و فرق آن با دیگر حالات روحی تان مانند ترس و استرس را می دانید؟ وی افزود: وقتی که این استرس حالت فراگیر پیدا کند به طوری که تمام حالت وجود فرد و فکر او را در بر گیرد در صورت داشتن منبع مشخص که بر اساس آن فرد بداند علت دلشوره و تنش چیست ترس نامیده شده و در صورتی که فرد علت تشویش، دلهره، دلشوره و استرس خود را نداند به آن اضطراب گفته می‌شود. این متخصص حوزه بهداشت روان گفت: اضطراب انواع گوناگونی دارد و در سنین مختلف خود را به شکل‌های متفاوتی نشان می‌دهد به عنوان مثال در دوران شیرخوارگی و نوپایی کودکان با اضطراب جدایی مواجهند و در دوران مدرسه به ویژه در سالهای آغازین اضطراب و هراس از مدرسه در آنها مشاهده می‌شود. وی ادامه داد: در دوران نوجوانی اضطراب‌ها ناشی از مسائل مربوط به بلوغ، استقلال رای و در جامعه ما کنکور و ورود به دانشگاه هستند. شهسوارانی تصریح کرد: در دوران بزرگسالی علل بروز اضطراب متفاوت است که از جمله آنها می‌توان مسائل مربوط به امنیت فردی، اجتماعی، شغلی، ازدواج، فرزندآوری و آینده فرد خانواده‌اش را نام برد. این متخصص حوزه بهداشت روان ادامه داد: در سنین میانسالی با توجه به تغییر نقش‌های افراد و ورود فرزندان آنها به سنین نوجوانی و دانشگاه جنس اضطراب افراد متفاوت می‌شود و این دامنه افکار اضطراب‌آمیز به ازدواج و آینده فرزندان نیز گسترش می‌یابد. وی گفت: حدود ۶۰ سالگی افراد با مسائلی از قبیل مشکلات جسمانی، نگرانی در زمینه سلامت، بازنشستگی، تنهایی و سوگ ناشی از دست دادن همسر مواجه می‌شوند که این مسائل تا پایان عمر بسته به وضعیت زندگی فرد، خانواده و همسرش می‌تواند شدت کمتر یا بیشتری داشته باشد.

شهسوارانی خاطرنشان کرد: بهترین راه برای کاهش اضطراب در سطح فردی و اجتماعی آموزش‌های فراگیر توسط نهادهای عمومی و خصوصی در سطوح مدارس، محیط‌های شغلی و ادارات و آموزش‌های خانواده است که به ویژه می‌توان با استفاده از آموزش‌های مهارت‌های مقابله با اضطراب و استرس در محیط‌های شغلی و نیز شناخت عوامل ایجادکننده اضطراب و استرس در این محیط‌ها شاهد کاهش چشمگیری در میزان اضطراب بین افراد جامعه باشیم. افکار اضطراب‌آمیزترستنهاییجنس اضطراب افراددلشوره و تنشسوگ ناشی از دست دادن همسرعوامل ایجادکننده اضطراب و استرسمقابله با اضطراب و استرس روانشناسی


این نوع ترس در اطفال معمولا در شب و هنگام خواب بوجود می آید که وی را دچار اضطراب و استرس زیادی می کند.و برای روحیه اطفال بسیار مضر و خطرناک است. نسرین امیری، روانپزشک اطفال  گفت:‌ ترس‌های شبانه کودکان به طور معمول جزئی از اضطراب جدایی وی محسوب می‌شود که برای درمان این نوع ترس‌ها باید اضطراب جدایی وی را درمان کرد. وی افزود:‌ به منظور درمان اضطراب جدایی باید در اکثر موارد اضطراب والدین را بهبود بخشید به دلیل آنکه موازات بروز این مسئله در والدین، اضطراب کودک شناخته می‌شود. این روانشناس اطفال با اشاره به راه درمان اضطراب کودک اظهار داشت: در صورتی اضطراب کودکان بهبود می‌یابد که این مسئله در والدین برطرف شود. گاهی والدین به دلیل استرس‌های فردی خودشان ممکن است ترس بیمار گونه‌ای نسبت به فرزندان خود داشته باشند، اینگونه والدین مقوله فرزند پروری را مسئله پر استرس می‌دانند.

امیری، افزود:‌والدین به منظور از بین بردن اضطراب جدایی در کودکان ابتدا مشاوره‌های خود را جدی بگیرند، به طور معمول در صورتیکه والد فردی آرام شناخته شود ترس زیادی به کودک وی منتقل نخواهد شد. استرس‌های کودکاناضطراب شبانه کودکاناضطراب کودکانترس زیاد در کودکترس‌های شبانه کودکاندرمان اضطراب جدایی در کودک روانشناسی